درخواست عضویت در گروه ایرنین مدرن ( دختر پسرای ایرونی ) بزرگترین گروه فارسی زبان در یاهو

Subscribe to iranin_modern

Powered by us.groups.yahoo.com

۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

گزارش تصویری از جراحی قدم به قدم بینی در تهران


گزارش تصویری خفن از جراحی بینی در تهرانعکس ها در حال لود شدن میباشند... شکیبا باشید!گزارش تصویری
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را بزنید.

توجه
: ممکن است بعضی از عکس ها موجب ناراحتی شما و ناخوشایند برای شما باشند
لذا به دوستانی که روحیه حساسی دارند توصیه می کنیم عکس ها را مشاهده
نفرمایند.


جراحی که از قرن ها پیش
وسیله نجات انسانها از مرگ و بیماری بود ، بعدها برای زیباتر شدن هم به
کار رفت و در مواردی متعدد موجب بیماری و حتی مرگ شد. تا اینکه در سالهای
اخیر برخی جراحی ها تنها عاملی برای تفاخر و "مد" است. تیغ ها بر صورتها و
بینی هایی می نشیند که هیچ بیماری و عیبی ندارند ، جز ..... جوانان و
بویژه دختران و زنان جامعه اگر با روند جراحیها و عوارض احتمالی آن بیشتر
آشنا شوند ، چه بسا کمی محتاط تر تصمیم بگیرند.


خبرگزاری مهر از متخصصان
، تیم پزشکی و سایر افرادی که برای تهیه این مستند تصویری صمیمانه و خیر
خواهانه همکاری کردند ، قدردانی می نماید.


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/joinm


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد |http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد |http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد |http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/join


گزارش تصویری : زیبایی زیر تیغ مُد | http://groups.yahoo.com/group/iranin_modern/joinهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر